AtlasŠped

špedicija,spoljna i unutrašnja trgovina


Nove vijesti:

Izašla je carinska tarifa 2008, možete je preuzeti sa našeg sajta.

Zašto baš nas izabrati!

Kada smo osnovali naše preduzeće(1996), željeli smo da iskoristimo svoje dugogodišnje iskustvo stječeno radom u carinskoj službi SFRJ, te radom na odgovornim zadacima u više renomiranih špediterskih kuća.

Znali smo:

 • Konkurencija će biti nemilosrdna i međunarodna,
 • zahtjevi klijenta će biti sve veći te će se razlikovati jedno od drugog,
 • tehnologija će biti sve naprednija,
 • sve složeniji poslovi više neće dozvoljavati improvizaciju i neodređenost u poslovanju

Kako se izboriti sa nadolazećim izazovima?

Ponudili smo sledeće :

 • potpuno upravljanje za sve potrebe klijenta,
 • optimalnu produktivnost,
 • radimo s kvalitetom.

Naš strateški cilj je zadovoljan klijent !

terminal

Klijent je naša prva briga, on je predmet svih naših pažnji: on je saslušan, shvaćen, da bi se mogao što bolje poslužiti te da dobije najbolji odnos cijene i kvalitete. Jedinu stvar koju naš klijent treba da vidi je kvalitet ponude. Naša obaveza je da naš klijent uvijek dobije kvalitetnu uslugu.


Naši osnovni zadaci su:

 • Davanje stručnih savjeta i učešće u pregovorima pri zaključivanju ugovora o međunarodnoj kupoprodaji (transport, osiguranje, carinjenje),
 • Izbor najpovoljnijih transportnih sredstava, prijevoznih puteva i klauzula koje treba primjeniti u međunarodnoj kupoprodaji, Zaključivanje ugovora o prijevozu, utovaru, istovaru, pretovaru, skladištenju, sortiranju, pakovanju, osiguranju robe,
 • Carinsko posredovanje,
 • Preduzimanje mjera za obeštećenje u slučaju gubitka, oštećenja ili zakašnjenja isporuke robe.

home   kontakt   faq

Copyright © 2008 Atlas Sped doo